35-073 Rzeszów, Plac Wolności 1
tel (17) 85 25 054
tel/fax (17) 85 29 406
kom. 604 780 529
kom. 664 128 090
Księga handlowa
Księga przychodów i rozchodów
Rozliczenia z ZUS, US
Ewidencja VAT
Rozliczenia roczne PIT
Kadry, Ewidencja środków trwałych
Cennik
Cena za usługę ustalana jest w drodze negocjacji z każdym klientem indywidualnie, a tę rozpoczynamy od:

100 zł * - podatkowa księga przychodów i rozchodów lub ewidencja przychodów (ryczałt)
50 zł * - ewidencja VAT
50 zł * - rozliczenia ZUS
500 zł * - pełna księgowość
cena netto dla minimalnej ilości dokumentów

Na wysokość opłaty największy wpływ mają:
(c) Altus | realizacja imedio.pl